ДМС - резултати усменог испита

Дискретне математичке структуре 02.02.2018. у 14:42

  бр. поена оцена
Леви Давид, 425/14

27

7
Ристић Иван, 159/15 33 7

 

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду