Математика 1 - део резултата усменог испита

Математика 1 30.09.2020. у 12:06

У прилогу се налазе преостали резултати усменог испита из Математике 1 у октобар II испитном року, као и информација о увиду у радове.

Поред резултата налазе се и предлози оцена које ће након увида у радове бити унети у систем.


Прилози

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду