Академска звања

 • тренутно 2021

  Доцент

  Катедра за математику
  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

 • 2021 2015

  Асистент

  Катедра за математику
  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

 • 2015 2013

  Сарадник у настави

  Катедра за математику
  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

 • 2014 2013

  Сарадник у настави

  Катедра за математичку анализу
  Математички факултет, Универзитет у Београду

Образовање

 • Докторске академске студије 2021

  Математички факултет, Универзитет у Београду

  Докторска дисертација: "Нове методе кластеровања на комплексним мрежама"

 • Мастер академске студије 2014

  Математички факултет, Универзитет у Београду

  Мастер рад: "Решавање проблема распоређивања послова у вишефазној производњи применом хибридних метахеуристичких алгоритама"

 • Основне академске студије 2013

  Математички факултет, Универзитет у Београду
  Студијски програм: Математика
  Модул: Рачунарство и информатика

 • Средња школа 2009

  Средња школа "Свети Трифун", Александровац
  Гимназија - општи тип

Активности

 • тренутно 2023

  Академије младих Европског математичког друштва

  Изабран за члан Академије младих Европског математичког друштва (European Mathematical Society Young Academy - ЕМYА). EMYA је новоформирано тело Европског математичког друштва које чини 30 младх европских математичара из 18 земаља, који се баве различитим областима математике.

 • тренутно 2021

  Друштво математичара Србије

  Члан управног одбора

 • тренутно 2013

  Факултет организационих наука

  Вежбе из Математике 1, Математике 2, Математике 3.

Награде и признања

 • 2022
  Годишња награда Математичког института Српске академије наука и уметности у области рачунарства за студенте докторских студија
 • 2020
  Zero Project 2020 награда за иновативни пројекат „Завршни испит – платформа за равноправно укључивање ученика у образовни процес”.
 • 2020
  Награда Друштва за информатику Србије за научни рад „Exponential quality function for community detection in complex networks”

Пројекти

 • image

  Математички модели и методе оптимизације великих система

  Пројекат бр. 174010, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Математичког института SANU.

  Главни циљ истраживања је развој метода за решавање НП-тешких проблема комбинаторне и глобалне оптимизације које се могу примењивати у индустрији, енергетици, саобраћају, телекомуникацијама, образовању итд. Како се најчешће ради о проблемима великих димензија (са великим бројем непознатих величина и ограничења), у првом плану ће бити развој хеуристичких и метахеуристичких метода које ће омогућити одређивање приближног решења у неком разумном времену. Паралелно ће се развијати и методе за одређивање тачног решења. Међитим њихова превасходна сврха јесте процена квалитета решења добијених приближним методама (најчешће нека врста доказа да је приближна метода пронашла оптимално решење или решење врло блиско тачном), будући да тачне методе захтевају знатно више рачунарских ресурса (пре свега времена и меморије).
  Адреса: mi.sanu.ac.rs

 • image

  Пријемни испит– платформа за припремање пријемног испита

  Пројекат Министарства туризма, трговине и телекомуникација и Друштва математичара Србије (2015-2016).

  Пријемни испит је образовна платформа намењена ученицима средњих школе као помоћно средство за припремање пријемног испита.Циљ програма је пружање помоћи инвалидним ученицима за успешно самостално савладавање и увежбавање градива и припремање пријемног испита из математике и српског језика помоћу модерних технолошких средстава. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду.
  Адреса: prijemniispit.math.rs

 • image

  Завршни испит – платформа за равноправно укључење ученика у образовни процес

  Пројекат Министарства туризма, трговине и телекомуникација и Друштва математичара Србије (2014-2015).

  Платформа „Завршни испит“ је образовна платформа намењена ученицима основне школе као помоћно средство за припремање завршног испита. Платформа је намењена за увежбавање градива из српског језика и математике и прилагођена је ученицима у процесу инклузије. Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Коришћењем ове платформе, ученици имају могућност да провере и унапреде своје знање радећи различите пробне тестове завршног испита, као и да вежбају задатке из тачно одређене области и са тачно одређеног нивоа. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ у циљу провере и унапређивања сопственог знања. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду. Дизајн платформе је такав да на најпогоднији начин одговара потребама ученика и наставника. Омогућене функционалности поспешују мотивацију и заинтересованост ученика за самостални рад, помажу боље достизање циљева часа и подижу квалитет наставе.
  Адреса: zavrsniispit.math.rs

 • image

  Платформа еЗбирка као подршка ефикасности наставе

  Пројекат Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Друштва математичара Србије (2013-2014).

  Платформа еЗбирка представља електронску збирку задатака из математике за више разреде основне школе. Сви задаци који се налазе на платформи груписани су по разредима и наставним јединицама, што олакшава њихову претрагу и коришћење. Платформа je креирана тако да пружа могућност да наставници на једноставан начин могу и сами да креирају питања и задатке, па је осим наставника математике, могу користити и наставници на другим предметима. Отварањем корисничког налога, наставници могу пратити рад и напредак ученика. На овај начин се упознају са проблемима ученика након сваке наставне јединице, што омогућава боље планирање наставних активности. Платформа се може употребити као помоћно средство за извођење наставе у дигиталним кабинетима, организовање тестова и задавање домаћих задатака. Квалитет задатака, модеран дизајн и једноставност коришћења платформе еЗбирка би требало да утичу на то да се што већи број наставника заинтересује за коришћење савремених технолошких средстава при планирању и одржавању наставе.
  Адреса: ezbirka.math.rs

 • image

  QLab - софтверски пакет отвореног кода за нумеричка израчунавања

  Пројекат отвореног кода за различита нумеричка израчунавања, намењен за употребу у настави на факултетима.

  Пројекат отвореног кода QLab покренут је на Математичком факултету, Универзитета у Београду, и представља софтвер за комплексна математичка израчунавања, сличан MATLAB-у. Идеја је да се користи у академској заједници, на разним факултетима, који би га и унапређивали у зависности од својих потреба. На развоју раде студенти у координацији са професорима са Математичког факултета и њихових сарадника. Пројекат је подржан од стране Microsoft академске заједнице Србије.
  Адреса: qlab.math.rs

Филтрирање:

Сортирање према години:

Математика 2 збирка задатака

Весна Тодорчевић, Душан Џамић, Нада Младеновић, Небојша Николић
Факултет организационих наука, Београд 2016, ISBN 978-86-7680-324-8

Опис

Збирка је написана према важећем програму предмета Математика 2 на Факултету организационих наука у Београду. Она садржи решења 196 задатака са испита и колоквијума из Математике 3, у периоду од 2013. до 2015. године. Збирка такође садржи теоријске напомене чије је познавање неопходно за решавање датих задатака. Задаци покривају области везане за функције више променљивих, неодређене, одређене и двојне интеграле.

A new variable neighborhood search heuristic for covering design problem

Небојша Николић, Душан Џамић, Драгана Макајић-Николић
IV Интернационална конференција методе промељивих околина, VNS'16 , 3-5. Октобар, 2016, Малага (Шпанија) .

Апстракт

In this paper we consider a new variable neighborhood search (VNS) heuristic for the covering design problem. The local search is based on the systematic removing and adding elements to the blocks. The shaking is based on removing and adding blocks to the covering (destroying and reconstruction phases). We use a well-known greedy lexicographic heuristic for adding blocks in the covering. The proposed VNS approach can be applied to any covering design. We use several types of greedy coverings as well as the best known coverings from La Jolla covering design repository as the initial solutions. Using the proposed heuristic, we have obtained several new best known upper bounds on the covering number.

An approach to express the quality of the partitions of a complex network into communities

Душан Џамић, Мирослав Марић, Ненад Младеновић
IV Интернационална конференција методе промељивих околина, VNS'16 , 3-5. Октобар, 2016, Малага (Шпанија) .

Апстракт

Many systems in real world exist in the form of networks, such as biological networks, social networks, the World Wide Web, transportation networks etc., which are also called complex networks. Many complex networks display community structure which identifies groups of nodes within which connections are denser than between them. The problem of identifying communities in networks can be turned into an optimization problem, by involving a quality function. This has big advantages, potentially, because one can exploit a wide variety of techniques and methods developed for other optimization problems. In this paper we give an approach to express the quality of the partitions of network into communities. This criterion involves the concept of ideal partition of a network, and is based on the fact that a quality function must attain its highest possible value in correspondence of this partition. We illustrate this method in combination with variable neighborhood search with applications to several published network data sets.

Информационо-комуникационе технологије и образовање ученика са развојним сметњама

Ивана Ковачевић, Душан Џамић, Славиша Радовић, Мирослав Марић
VI Симпозијум "Математика и примене", 16-17. октобар 2015, Математички факултет, Београд

Апстракт

Образовање ученика са развојним сметњама условљенo је могућностима ученика и захтева посебно планирање и реализацију. Поред препрека у виду ограничених способности ученика, постоји и проблем слабе мотивације за рад. Један од начина за мотивисање ученика је употреба информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у настави, које могу помоћи да се наставни садржаји успешно савладају, а ученицима могу пружити додатни интелектуални подстицај. Као пример информационо-комуникационих технологија у овом раду биће приказане образовне платформе Завршни испит и Пријемни испит. Платформе нису намењене искључиво деци са развојним сметњама, али су главни корисници платформи управо ови ученици, основношколског и средњошколског узраста. Креиране су са циљем пружања помоћи ученицима у савладавању градива српског језика и математике помоћу модерних технолошких средстава, као и развијања свести о предностима које доносе савремене информационе технологије. Такође, платформе доприносе премошћавању образовних препрека и ограничења са којима се ученици свакодневно суочавају. Употребом ових и сличних ИКТ-а у васпитно-образовном процесу остварује се још један, дугорочнији и важнији циљ, а то је успешно укључивање деце са развојним сметњама у школски систем, а затим и у пословни и друштвени живот који их очекује у будућности.

The influence of technology in inclusive learning: Platform "Završni ispit"

Марија Радојичић, Славиша Радовић, Душан Џамић, Мирослав Марић
VI међународна конференција о настави математике, 23-25. јануар 2015, Нови сад, Србија.

Апстракт

Inclusive education is very specific in comparison to regular classes. Conditioned by the pupils' abilities, it requires special planning and implementation. In addition to the obstacles in the form of limited abilities of pupils, there is a problem of poor pupils' motivation to work. One way to motivate these pupils is the use of ICT resources and tools. Although there are many different visions for education in the future, great efforts will be needed to reach a profound integration between the technologies that are already well-established and those that are considered as emerging. This paper use example of final exam and gives a reason for making of educational software in order to make better educational environment and opportunities both for pupils and teachers. Given the fact that the focus of the teaching process has been shifting away from the curriculum and the teacher, and towards the student, multimedia and interactive computer technology will undoubtedly contribute in a significant way to the modernization of traditional teaching. Within the paper will be discussed learning with educational platform Završni ispit, which main objective are making same opportunity for all pupils in preparing for the final exam at the end of eight years of primary education. Learning with platform is adapted to pupils needs, so that pupils with developmental disabilities can focus on solving a problem in task, not only on the mechanical interpretation skills. Pupils are able to achieve interaction with peers using a common platform as an aid to learning.

Improved variable neighborhood decomposition search for community detection by modularity maximization

Душан Џамић, Daniel Aloise, Ненад Младеновић, Драган Урошевић
XLII Интернационални Симпозијум о операционим истраживањима, 15-18. септембар 2015, Сребрно језеро

Апстракт

The analysis of complex networks is playing an important role in computer science, biology and social sciences, among other fields. Many real life networks like communication networks, biological and social networks display community structure which identifies groups of nodes within which connections are denser than between them. Community detection is an interdisciplinary subject with a vast spectrum of applications that has attracted the interest of many researchers in various fields in the past few years. The most used criterion for that purpose, despite some recent criticism, is modularity maximization, proposed by Newman and Girvan. In this paper we present a Variable Neighborhood Decomposition Search (VNDST) for solving the modularity maximization problem, with addition mechanism to overcome the local maximum. The performance of our VNDST algorithm we evaluate on the well-known set of instances of clustering problems from the 10th DIMACS Implementation Challenge. Experimental results show that the proposed VNDST algorithm outperforms other algorithms from the literature.

Parallel variable neighborhood search algorithm to minimize the makespan on hybrid flow shop problems

Душан Џамић, Мирослав Марић, Александар Ђенић
XLII Интернационални Симпозијум о операционим истраживањима, 15-18. септембар 2015, Сребрно језеро, Србија

Апстракт

Flow-shop scheduling problems represents a class of scheduling problems with a focus on processing a given set of jobs, where all jobs have to be processed in an identical order on a given number of machines. Hybrid flow-shop (HFS) problems overcome one of the limitations of the classical flow-shop model by allowing parallel processors at each stage of task processing. HFS problems are common manufacturing environments in many industries, such as the glass, building materials, steel, paper and textile industries. In this paper, we propose parallel variable neighborhood search algorithm (PVNS) for solving the HFS scheduling problem with minimum makespan objective. Initial solution is obtained by reduced version of the variable neighborhood search, called reduced variable neighborhood search algorithm (RVNS). Analysis of the most CPU consuming computational parts of the algorithm are done and obtained parts are parallelized. The proposed algorithm is tested on the well-known benchmark problems for HFS problem. Experimental results show that the proposed algorithm is a viable and effective approach for the hybrid flow shop scheduling problem.

A Memetic algorithm for solving Quadratic Assignment Problem

Душан Џамић, Мирослав Марић, Бојана Лазовић
II Интернационална конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - IcETRAN 2015, 8-11. јун 2015, Сребрно језеро, pp. VII.1.4 , 1-4, ISBN 978-86-80509-71-6

Апстракт

Quadratic Assignment Problem (QAP) is a well-known NP-hard combinatorial optimization problem with a diverse set of applications. In this paper, we present a population-based heuristic algorithm for QAP. The main contribution of this paper is to develop a new approach memetic algorithm (MA) for QAP which combines an effective local search algorithm, a crossover operator and an adaptive mutation mechanism. The proposed MA algorithm is tested on the instances from QAPLIB. Experimental results show that the proposed MA algorithm performs very well on these instances.

Variable neighborhood search heuristic for the metric dimension problem on hypercubes

Мирјана Чангаловић, Небојша Николић, Душан Џамић
III Интернационална конференција методе промељивих околина, VNS'14 , 8-11. Октобар, 2014,Ђерба (Тунис) .

Апстракт

In this paper we propose a new Variable neighborhood search (VNS) heuristic in order to find efficiently an upper bound of the so called metric dimension $\beta(Q_n)$ of hypercube graph $Q_n$, i.e. the minimal cardinality of a resolving set in $Q_n$. We use some symmetry properties of the hypercube and its resolving sets to reduce both the search space and the complexity of the resolving condition checking. In this way, we have simplified the neighborhood structures and reduced the computational complexity of the local search and shaking procedure. Compared to the existing heuristics, the VNS heuristic is more efficient and generates better upper bounds of $\beta(Q_n)$ for larger $n$.

Математика 3 збирка задатака

Небојша Николић, Раде Лазовић, Нада Младеновић, Душан Џамић
Факултет организационих наука, Београд 2014, ISBN 978-86-7680-303-3

Опис

Ова збирка је написана према важећем програму предмета Математика 3 на Факултету организационих наука у Београду. Она садржи решења 218 задатака са испита и колоквијума из Математике 3, у периоду од 2008. до 2014. године. Збирка такође садржи теоријске напомене чије је познавање неопходно за решавање датих задатака. Задаци покривају области диференцијалних једначина, система диференцијалних једначина, парцијалних једначина првог реда, функција комплексне променљиве и Лапласове трансформације, по садржини и обиму који се излаже студентима друге године на предавањима и вежбама. Збирка је настала као резултат вишегодињег извођења вежби, рада са студентима и припреме задатака за писмене испите и колоквијуме из предмета Математика 3. Захваљујемо се рецензенту проф. др Оливери Михић која је пажљиво прегледала рукопис и дала нам корисне примедбе и сугестије. Такође, захваљујемо се на помоћи свим члановима Катедре за математику, као и дугогодишњем руководиоцу Катедре проф. др Вери Вујчић.

Оптимизација проблема распоређивања послова у вишефазној производњи са паралелним машинама

Душан Џамић, Мирослав Марић, Зорица Станимировић, Александар Ђенић
58. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETRAN, 2-5. јун 2014, Врњачка Бања, pp. VI3.5, 1-4, ISBN 978-86-80509-70-9, COBISS.SR-ID 210242316, UDK

Апстракт

Проблем распоређивања послова у вишефазној производњи са паралелним машинама (Hybrid flow shops (HFS) scheduling problem) се често сусреће у многим индустријским постројењима, на пример, у производњи стакла, челика, папира и текстила. У овом раду су представљени метахеуристички алгоритми оптимизације ројевима честица и табу претраживања за решавање HFS проблема у циљу минимизације времена потребног за реализацију процеса производње. Описани алгоритми су тестирани на скупу познатих инстанци за HFS проблем. Експериментални резултати показују да предложени алгоритми достижу оптимална решења у значајно краћем времену извршавања у поређењу са егзактим решавачем. Предложени алгоритми такође дају решења за инстанце HFS проблема које егзактни решавач није успео да реши у реалном времену.

Решавање проблема вишефазне производње са паралелним машинама применом хибридних метахеуристичких алгоритама

Душан Џамић, Ментор: др Мирослав Марић
Завршни мастер рад, 9. септембар 2014, Математички факултет, Београд

Апстракт

Проблем распоређивања послова у вишефазној производњи са паралелним машинама (Hybrid flow shops (HFS) scheduling problem) често се јавља у аутоматизованим индустријским постројењима, као што су постројења за производњу стакла, грађевинских материјала, челика, папира и текстила. У овом раду су представљени метахеуристички алгоритми оптимизације ројевима честица (PSO), симулираног каљења (SA), табу претраживања (TS) и метода променљивих околина (VNS) за решавање HFS проблема у циљу минимизације времена потребног за реализацију процеса производње. Поред тога, у покушају да се искористе добре особине сваке метахеуристике, предложена су два хибридна метахеуристичка алгоритма PSO-TS и PSO-VNS-SA. Сви предложени алгоритми су тестирани на скупу инстанци из литературе за HFS проблем. Експериментални резултати показују да хибридни метахеуристички алгоритам PSO-VNS-SA достиже квалитетна решења као и други предложени алгоритми у литератури.

Активности

 • тренутно 2023

  Академије младих Европског математичког друштва

  Изабран за члан Академије младих Европског математичког друштва (European Mathematical Society Young Academy - ЕМYА). EMYA је новоформирано тело Европског математичког друштва које чини 30 младх европских математичара из 18 земаља, који се баве различитим областима математике.

 • тренутно 2021

  Друштво математичара Србије

  Члан управног одбора

 • тренутно 2013

  Факултет организационих наука

  Вежбе из Математике 1, Математике 2, Математике 3.

Радно искуство

 • 2014 2013

  Физички факултет, Универзитет у Београд

  Вежбе из Математике 1ц.

 • 2014 2013

  Математички факултет, Универзитет у Београду

  Вежбе из Анализе 1а.

Локација Факултета организационих наука