Akademska zvanja

 • trenutno 2017

  Docent

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • 2017 2013

  Asistent

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • 2013 2011

  Saradnik u nastavi

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje

 • Doktorske akademske studije 2016

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za algebru i matematičku logiku

 • Master akademske studije 2011

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Smer: Teorijska matematika

 • Osnovne akademske studije 2010

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematika

 • Srednja škola 2006

  Matematička gimnazija, Beograd

Aktivnosti

 • trenutno 2011

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 1, Matematika 2, Numerička analiza

Projekti

 • Reprezentacija logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu

Filtriranje:

Sortiranje prema godini:

Suppes-style sequent calculus for probability logic

M. Boričić
Journal of Logic and Computation

Apstrakt

Carnap-Popper-Leblanc-ov tip semantike za verovatnosno zaključivanje

M. Boričić
SYM-OP-IS 2014, XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima

Apstrakt

O jednoj primeni entropije u teoriji logičkih sistema

M. Boričić
SYM-OP-IS 2013, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima

Apstrakt

On Entropy of a Logical System

M. Boričić
Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Volume 21, Number 5-6, 2013, p. 439-452, ISSN: 1542-3980 (print) ISSN: 1542-3999 (online)

Apstrakt

Metodička zbirka rešenih zadataka iz Matematike 1

O. Mihić, V. Baltić, M. Boričić
Fakultet organizacionih nauka

Opis

Evolucija koncepta entropije – od termodinamike do algebre

M. Boričić
SYM-OP-IS 2012, XXXIX Simpozijum o operacionim istraživanjima

Apstrakt

Verovatnosne verzije osnovnih pravila izvođenja

M. Boričić, M. Jovović
SYM-OP-IS 2011, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima

Apstrakt

Aktivnosti

 • trenutno 2011

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 1, Matematika 2, Numerička analiza

Radno iskustvo

Lokacija Fakulteta organizacionih nauka