Распоред полагања усменог испита из Математике 1, Математике 2 и Математике 3 - "Ковид" испитни рок

27.04.2022. 10:00 - 10:45

У прилогу се налазе списакови пријављених за полагање усменог испита из Математике 1, Математике 2 и  Математике 3.

Усмени испит ће се одржати  27.04.2022у 10:00ч према распореду који се налази у прилогу.

  • Писмени испит могу полагати само студени који се налазе на списку студената. Радови других студената неће бити прегледани.
  • Испит траје 45 минута (односно 25 мин). Није дозвољено напуштање сале пре краја усменог испита.
  • Дозвољено је коришћење хемијске и графитне оловке.
  • Студент код себе мора имати ИНДЕКС и личну карту.
  • Није дозвољено коришћење литературе, калкулатора и других помагала. У супротном, против студента ће бити поднета Пријава за неетичко понашање.
  • Пожељан је долазак 10ак минута пре почетка испита. 


Прилози

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду