Вести

НОВО!!! Правила полагања Математике 1 и Математике 3 за 2020/21.
22.10.2020. у 13:11| Математика 1, Математика 3

Математика 1 и Математика 3 - правила полагања у 2020/21

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита, који се организују у испитним роковима. На сваком од њих максималан број поена је 50. Право изласка на усмени део испита имају студенти који положе ...

ВИШЕ

1. Писмени испит положен преко колоквијума 2020 или током испитних рокова почевши од јунског 2020, важиће у јануарском и фебруарском испитном року 2021. У испитним роковима 2020/21 почевши од јунског, важиће писмени испит положен током 2021 (тј. најраније у јануарском року 2021).

2. ...

ВИШЕ

  1. Студентима који су писмени испит из Математике 2 положили преко колоквијума или у роковима почевши од јунског, а закључно са октобром 2 у школској 2019/20, тај писмени испит ће важити и у јануарском и фебруарском року 2020/21. Исто важи и за положен I део усменог испита.
  2. Студентима ...
ВИШЕ

У прилогу се налазе преостали резултати усменог испита из Математике 1 у октобар II испитном року, као и информација о увиду у радове.

Поред резултата налазе се и предлози оцена које ће након увида у радове бити унети у систем.

ВИШЕ

Остали резултати усменог испита из Математике 1 ће бити објављени до 12h.

ВИШЕ

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду