Промена времена полагања усменог испита из ДМСа

Дискретне математичке структуре 16.07.2020. у 15:26

Усмени испит из Дискретних математичких структура ће се полагати 17.07.2020. према распореду који је већ окачен, у термину од 9:00ч а не у 8:00ч како је раније објављено.

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду