Важење писменог дела испита из Математике 1, 2, 3 положеног у школској 2019/20 години

Математика 1, Математика 2, Математика 3 07.10.2020. у 21:39

  1. Студентима који су писмени испит из Математике 2 положили преко колоквијума или у роковима почевши од јунског, а закључно са октобром 2 у школској 2019/20, тај писмени испит ће важити и у јануарском и фебруарском року 2020/21. Исто важи и за положен I део усменог испита.
  2. Студентима који су положили раније, неће важити тако положени делови испита.
  3. До сада положен писмени испит из Математике 1 и Математике 3 неће више важити.
  4. Изузетак је новембарско-децембарски апсолвентски рок, уколико буде организован. За студенте којима буде одобрен излазак у овом року, важе сви делови испита који су важили у року октобар 2 школске 2019/20.

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду