Промена времена полагања усменог испита из Дискретних математичких структура

Дискретне математичке структуре 19.09.2021. у 09:32

Усмени испит из Дискретних математичких структура ће се полагати 20.09.2020. према распореду који ће бити окачен, у термину од 9:30ч а не у 8:00ч како је раније објављено.

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду