Списак курсева

Назив курса Ниво студија
Математика 1 Основне академске студије
Математика 2 Основне академске студије
Математика 3 Основне академске студије
Дискретне математичке структуре Основне академске студије
Нумеричка анализа Основне академске студије
Елементи теорије алгоритама Основне академске студије
Математика и музика Основне академске студије
Математичка логика и примене Основне академске студије
Математички софтверски пакети Основне академске студије
Основи компјутерске геометрије Основне академске студије
Увод у математичко програмирање Основне академске студије
Теорија алгоритама Мастер академске студије
Елементи динамичке анализе Мастер академске студије
Комбинаторни алгоритми Мастер академске студије
Компјутерска геометрија Мастер академске студије
Математичко програмирање Мастер академске студије
Методе и алгоритми дискретне математике у музици Мастер академске студије
Нумеричке методе у рачунарству Мастер академске студије
Нумеричке методе у финансијама Мастер академске студије
Системи апроксимативног закључивања Мастер академске студије
Теорија графова Мастер академске студије
Алгоритми и сложеност Докторске академске студије
Алгоритми у геометрији Докторске академске студије
Дискретна математика Докторске академске студије
Примењена математичка анализа Докторске академске студије
Примењена нумеричка анализа Докторске академске студије
Стохастички модели у рачунарским наукама Докторске академске студије
Теорија комбинаторних алгоритама Докторске академске студије

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду