Примењена математичка анализа

Студије
Докторске академске студије (1. семестар)
Предавања
Оливера Михић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање студената са техникама решавања парцијалних диференцијалних једначина, Фуријеових трансформација и интегралних једначина у циљу овладавања техникама које омогућавају моделовање и анализу реалних проблема (организациони системи и економија).

Теоријска настава

 1. Векторски простори.
 2. Лебегова мера.
 3. Метрички простори и Банахова теорема о фиксној тачки. 
 4. Банахови простори.
 5. Хилбертови простори.
 6. Дистрибуције.
 7. Фуријеове трансформације и простори Собољева, примена.
 8. Диференцијални и интегрални рачун у Банаховим просторима.
 9. Парцијалне диференцијалне једначине и њихова примена.
 10. Интегралне једначине и њихова примена.

Практична настава

 1. Прати предавања кроз примере.
 2. Одбрана домаћих задатака


Литература

 • Rudin W, Real and complex Analysis, McGrow Hill, New York, 1970.
 • D.H. Griffel, Applied Functional Analysis, ISBN: 0486422585, 1985.
 • Miklavcic M, Applied Functional Analysis and Partial Differential Equations, World Scientific Publishing Company, 1998.
 • K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Seirstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2005.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду