Компјутерска геометрија

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Милица Вучковић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање студената са методама решавања проблема везаних за односе међу геометријским објектима, помоћу рачунара.

Теоријска настава

 1. Аналитичка геометрија у равни и простору.
 2. Графови: основни појмови, употреба графова у алгоритмима.
 3. Налажење највећег конвексног подскупа у простору.
 4. Воронојев дијаграм у простору.
 5. Конструкција конвексног затворења у простору.
 6. Налажење најближих суседа у простору.
 7. Полигон. Познати примери триангулације у равни.
 8. Примене Воронојевог дијаграма у равни.
 9. Полиедар. Триангулације у простору. Када је триангулација могућа.
 10. Примери триангулације неких класа полиедара.
 11. Алгоритми за триангулацију полиедара.
 12. Триангулација скупа тачака у простору.
 13. Примене Воронојевог дијаграма у простору.
 14. Проблеми у вишедимензионим просторима.
 15. Израда семинарског рада.

Практична настава

 1. Предвиђа се да тема на часовима вежби буде усклађена са одговарајућом, на часовима предавања.


Литература

 • Edelsbrunner, H., Algorithms in Combinatorial Geometry, Springer – Verlag, Heidelberg, 1987.
 • Драган Ацкета, Снежана Матић – Кекић, Геометрија за информатичаре, Универзитет у Новом Саду, Природно – математички факултет, Нови Сад 2000.
 • Trott, Michael, The Mathematica guide book for graphics, Springer, 2004.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду