Алгоритми у геометрији

Студије
Докторске академске студије (1. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Милица Вучковић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавања и решавање геометријских проблема помоћу рачунара.

Теоријска настава

 1. Аранжмани хиперравни. Бројање пљосни и инциденција. Бројање тачака.
 2. Зоне у аранжманима. Конструкција аранжмана.
 3. Графови. Проблем визуелизације у графу (проблем налажења најкраћег пута).
 4. Налажење највећег конвексног подскупа у равни, простору, n-дим. простору.
 5. Конструкција конвексног затворења у равни, простору, n-дим. простору.
 6. Налажење најближих суседа у равни, простору, n-дим. простору.
 7. Воронојев дијаграм у равни, простору, n-дим. простору.
 8. Примена Воронојевог дијаграма у равни: „Post Office” проблем.
 9. Примена Воронојевог дијаграма у простору.
 10. Полигон: алгоритми за триангулацију; триангулација помоћу Воронојевог дијаграма.
 11. Полиедар: Када је триангулација могућа?
 12. Минимална и максимална триангулација. Триангулација скупа тачака у простору.
 13. n-димензиона триангулација. Хиперкоцка.
 14. Проблеми у вишедимензионим просторима. Примена Воронојевих дијаграма.

Студијски истраживачки рад

 1. Креирање нових програма за познате геометријске проблеме и упоређивање са постојећим програмима. 
 2. Испитивање нових геометријских проблема помоћу рачунара. 
 3. Израда семинарског рада.


Литература

 • Edelsbrunner, H. Algorithms in Combinatorial Geometry, Springer – Verlag, Heidelberg, 1987
 • Драган Ацкета, Снежана Матић – Кекић, Геометрија за информатичаре, Универзитет у Новом Саду, Природно - математички факултет, Нови Сад, 2000.
 • Trott, Michael, The Mathematica guide book for graphics, Springer, 2004.
 • Foley, James, Computer Graphics, Addison-Wesley, 1996.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду