Академска звања

 • тренутно 2019

  Асистент

  Катедра за математику
  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

 • 2019 2017

  Сарадник у настави

  Катедра за математику
  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Образовање

 • Докторске академске студије тренутно

  Математички факултет, Универзитет у Београду

 • Мастер академске студије 2019

  Математички факултет, Универзитет у Београду

 • Основне академске студије 2017

  Математички факултет, Универзитет у Београду

 • Средња школа 2013

  Математичка гимназија, Београд

Активности

 • тренутно 2021

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 3

 • тренутно 2018

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Нумеричка анализа

 • тренутно 2018

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 2

 • тренутно 2017

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 1

Филтрирање:

Сортирање према години:

Математика 2, збирка задатака

Небојша Николић, Нада Младеновић, Душан Џамић, Весна Тодорчевић, Вукашин Брковић
Факултет организационих наука, Београд 2022, ISBN 978-86-7680-403-0

Опис

Збирка је написана према важећем програму предмета Математика 2 на Факултету организационих наука у Београду. и представља друго, допуњено издање. Збирка садржи решења 267 задатака са испита и колоквијума из Математике 3, у периоду од 2013. до 2021. године. Збирка такође садржи теоријске напомене чије је познавање неопходно за решавање датих задатака. Теоријске напомене су појашњене кроз 80 решених примера. Задаци покривају области везане за функције више променљивих, неодређене, одређене и двојне интеграле.

Нумерички практикум

Раде Лазовић, Вукашин Брковић
Факултет организационих наука, Београд 2020, ISBN 978-86-7680-367-5

Опис

Са појавом низа нумеричких софтверских пакета, као и могућности да се вежбе из нумеричких метода изводе у рачунарским лабораторијама, стекли су се услови за нови облик рада на вежбама из Нумеричке анализе. Одлучујући се за писање овог Практикума имали смо намеру да дамо допринос том новом облику рада.

Наставни материјали

Активности

 • тренутно 2021

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 3

 • тренутно 2018

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Нумеричка анализа

 • тренутно 2018

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 2

 • тренутно 2017

  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

  Математика 1

Радно искуство

Локација Факултета организационих наука