Математика и музика

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Весна Тодорчевић, Небојша Николић
Вежбе
Весна Тодорчевић, Небојша Николић, Нада Младеновић

Циљ предмета је да се код студената пробуди интерес за општу науку о хармонији, чији је задатак да истражи нове повезаности између појединих наука и уметности,специјално математике и музике.

Теоријска настава

 1. Математика и музика заједно кроз историју.
 2. Број и тон.
 3. Математика, музика и спирале, логаритмска спирала.
 4. Теорија ритма.
 5. Коришћење логаритама у музици.
 6. Историја тонских лествица.
 7. Фуријеова анализа и аликвотни тонови.
 8. Универзални октавни закон.
 9. Платонова тела и музика.

Практична настава

 1. Проучавање основних музичких појмова у светлу математичке теорије музике-студенти овладају проучавањем музичких акорда и хармоније на основу математичких законитости и правила


Литература

 • Милош Чанак: Математика и музика, Завод за уџбенике, Београд 2009.
 • Деспић Д. Теорија музике, Завод за уџбенике, Београд 1997.
 • Звонимир Сикић и Зоран Шћекић : Математика и музика

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду