Основи компјутерске геометрије

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Милица Вучковић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је  упознавање и савлађивање геометријских проблема помоћу компјутера као и савремени начин приказивања геометријских објеката.

Теоријска настава

 1. Аналитичка геометрија у равни: права, криве II реда.
 2. Графови: основни појмови, употреба графова у програмирању.
 3. Налажење највећег конвексног подскупа у равни.
 4. Проблем визуелизације у графу (проблем налажења најкраћег пута).
 5. Воронојев дијаграм у равни.
 6. Дисекција скупа тачака у равни.
 7. Конструкција конвексног затворења у равни.
 8. Налажење најближих суседа у равни.
 9. Облик скупа тачака.
 10. Полигон: основни појмови.
 11. Познати примери триангулације у равни.
 12. Триангулација применом Воронојевог дијаграма.
 13. Уопштење рађених проблема на тродимензиони простор.
 14. Полиедар. Проблеми триангулације у простору.
 15. Израда семинарског рада.

Практична настава

 1. Предвиђа се да тема на часовима вежби буде усклађена са одговарајућом, на часовима предавања.


Литература

 • Edelsbrunner, H., Algorithms in Combinatorial Geometry, Springer – Verlag, Heidelberg, 1987.
 • Драган Ацкета, Снежана Матић – Кекић, Геометрија за информатичаре, Универзитет у Новом Саду, Природно – математички факултет, Нови Сад 2000.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду