Резултати теста из система нелинеарних једначина

Нумеричка анализа 09.05.2023. у 16:57

Резултати теста су у прилогу. 


Прилози

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду