Akademska zvanja

 • trenutno 2019

  Asistent

  Katedra za matematiku
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • 2019 2017

  Saradnik u nastavi

  Katedra za matematiku
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje

 • Doktorske akademske studije trenutno

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • Master akademske studije 2019

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • Osnovne akademske studije 2017

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 • Srednja škola 2013

  Matematička gimnazija, Beograd

Aktivnosti

 • trenutno 2021

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 3

 • trenutno 2018

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Numerička analiza

 • trenutno 2018

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 2

 • trenutno 2017

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 1

Filtriranje:

Sortiranje prema godini:

Matematika 2, zbirka zadataka

Nebojša Nikolić, Nada Mladenović, Dušan Džamić, Vesna Todorčević, Vukašin Brković
Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2022, ISBN 978-86-7680-403-0

Opis

Zbirka je napisana prema važećem programu predmeta Matematika 2 na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. i predstavlja drugo, dopunjeno izdanje. Zbirka sadrži rešenja 267 zadataka sa ispita i kolokvijuma iz Matematike 3, u periodu od 2013. do 2021. godine. Zbirka takođe sadrži teorijske napomene čije je poznavanje neophodno za rešavanje datih zadataka. Teorijske napomene su pojašnjene kroz 80 rešenih primera. Zadaci pokrivaju oblasti vezane za funkcije više promenljivih, neodređene, određene i dvojne integrale.

Numerički praktikum

Rade Lazović, Vukašin Brković
Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2020, ISBN 978-86-7680-367-5

Opis

Sa pojavom niza numeričkih softverskih paketa, kao i mogućnosti da se vežbe iz numeričkih metoda izvode u računarskim laboratorijama, stekli su se uslovi za novi oblik rada na vežbama iz Numeričke analize. Odlučujući se za pisanje ovog Praktikuma imali smo nameru da damo doprinos tom novom obliku rada.

Lokacija Fakulteta organizacionih nauka